Αυξητική στήθους: κάντε τη διαφορά…στήθους

Αυξητική στήθους…το στήθος που θα ζήλευε και η Αφροδίτη

   Η αυξητική στήθους αυξάνει το μέγεθος των μαστών με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται μικρή ανόρθωση του στήθους και βελτίωση του σχήματός του (παρόλο που σήμερα υπάρχει σαν επιλογή και η μέθοδος του αυτόλογου λίπους, που υπόσχεται αυξητική στήθους χωρίς σιλικόνη, χρειάζεται όμως να περάσει με επιτυχία το τεστ του χρόνου).

  Το στήθος, ως σύμβολο θηλυκότητας, ερωτισμού και μητρότητας, αποτελεί το κατεξοχήν χαρακτηριστικό στοιχείο του γυναικείου σώματος. Για το λόγο αυτό η αυξητική στήθους συνιστά την αγαπημένη αισθητική επέμβαση των σύγχρονων γυναικών, αφού προσφέρει λύσεις στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους σχετικά με την εμφάνισή τους. Η επέμβαση εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εκείνες όπου το μέγεθος είναι μικρό, έχει «αδειάσει», ειδικά ο άνω πόλος, μετά από τοκετό ή απώλεια βάρους και όταν το σχήμα δεν είναι κανονικό (σωληνωτοί μαστοί). Η εξατομίκευση και η φυσικότητα είναι οι δύο παράγοντες που κρίνουν το επιτυχημένο αισθητικό αποτέλεσμα της αυξητικής στήθους, αφού η αύξηση του μεγέθους δεν είναι ικανή από μόνη της να κάνει ένα στήθος όμορφο. Το ιδανικό στήθος είναι αυτό που ταιριάζει με το σωματότυπο κάθε γυναίκας και η ομορφιά του βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις αισθητικές αναλογίες. Άρα, η ορθή επιλογή των ενθεμάτων προκύπτει από τα σωματομετρικά κριτήρια (ύψος, εύρος θώρακα, υπάρχων μαστός), τις επιθυμίες της ενδιαφερόμενης, σε συνδυασμό με την εμπειρία του πλαστικού χειρουργού.

   Υπάρχουν διάφορες τεχνικές αυξητικής στήθους, αλλά η τεχνική dual plane που έχει προταθεί από τον John Tebbets (είχα την τύχη να τη διδαχθώ από τον ίδιο κατά την παραμονή μου στο Dallas), συνδυάζει στην ίδια επέμβαση τα παρακάτω κριτήρια:

1. το ένθεμα τοποθετείται μερικώς πίσω από το μείζονα θωρακικό μυ και μερικώς πίσω από το μαζικό αδένα (σε δυο επίπεδα ταυτόχρονα)

2. ένα συγκεκριμένο τμήμα της έκφυσης του μείζονα θωρακικού μυ διαιρείται με σκοπό να τροποποιηθεί με ανατομικό τρόπο η σχέση ενθέματος-μαλακών μορίων (το κριτήριο αυτό διαφοροποιεί την τεχνική αυτή από την παλιά μερική υπομυική τοποθέτηση)

3. η σχέση μαζικού αδένα-μυός αλλάζει, κι αυτό έχει ως συνέπεια την αλλαγή στη δυναμική σχέση ενθέματος-μαζικού αδένα

   Υπάρχουν τρεις (3) τύποι της τεχνικής dual plane, ανάλογα με τον τύπο μαστού που έχουμε. Η διαφορά βρίσκεται στο 3ο κριτήριο, δηλαδή στο πόσο θα αποκολληθεί ο μαζικός αδένας από τον μυ.

 

 Στον 1ο τύπο (όπου δεν γίνεται καθόλου αποκόλληση) ταιριάζουν οι φυσιολογικοί μαστοί:

 

Χωρίς πτώση

Στενή συνάφεια αδένα-μυ

Όταν η απόσταση θηλής-υπομαστίου πτυχής είναι 4.0-6.0 cm

   Στον 2ο τύπο (όπου η αποκόλληση φτάνει μέχρι το κάτω όριο της θηλαίας άλω) ταιριάζουν οι παρακάτω μαστοί:

 

Με μικρή πτώση

Χαλαρή συνάφεια αδένα-μυ (ο μαστός είναι αρκετά χαλαρός κι ευκίνητος σε σχέση με την πρόσθια επιφάνεια του μυός)

Όταν η απόσταση θηλής-υπομαστίου πτυχής είναι 5.5-6.5 cm

  Στον 3ο τύπο (όπου η αποκόλληση φτάνει μέχρι το άνω όριο της θηλαίας άλω) ταιριάζουν οι παρακάτω μαστοί:

 

Με μεγαλύτερη πτώση ή άδειο τον άνω πόλο (ψευδόπτωση)

Με πολύ μεγάλη χαλάρωση

Όταν η απόσταση θηλής-υπομαστίου πτυχής είναι 7.0-8.0 cm

Με περιεσφιγμένο ή παραμορφωτικό κάτω πόλο, όπως είναι οι σωληνωτοί μαστοί

Τα πλεονεκτήματα της αυξητικής στήθους με την τεχνική dual plane είναι πολλά:

 

Μειώνει την πιθανότητα κάψας

Μειώνει την πιθανότητα ορατότητας ή ψηλάφησης του ενθέματος

Μειώνει την πιθανότητα παρεκτόπισης του ενθέματος προς τα πλάγια

Καλύτερος έλεγχος για φυσιολογική προβολή του άνω πόλου του μαστού

Καλύτερο συνολικό σχήμα του μαστού δίχως να επηρεάζεται από τη σύσπαση του μυός

Καλύτερη διαγραφή του κάτω πόλου του μαστού, καθώς και της υπομαστίου πτυχής

Παραμένει σε απόλυτο βαθμό η δυνατότητα για ακρίβεια στη μαστογραφία

Μειώνεται η μετεγχειρητική ευαισθησία και η περίοδος ανάρρωσης με τη σωστή τεχνική

   Η διάρκεια της αυξητικής στήθους είναι περίπου 45-60 λεπτά, η χειρουργημένη εξέρχεται σε 2 ώρες από την κλινική με μόνη επίδεση μια αδιάβροχη γάζα στην μήκους 3 cm τομή στην υπομάστια πτυχή. Συνιστάται να φορά ένα αθλητικό σουτιέν χωρίς «μπανέλα» για λίγες εβδομάδες. Τα μετεγχειρητικά συμπτώματα περιλαμβάνουν παροδικό ήπιο πόνο, πρήξιμο, εκχυμώσεις, ευαισθησία των μαστών για σύντομο χρονικό διάστημα. Η επάνοδος στην εργασία γίνεται σε λίγες ημέρες, ενώ σε πλήρη δραστηριότητα, όπως το γυμναστήριο,  σε 4-5 εβδομάδες. Η τελική μορφή των ουλών διαμορφώνεται σε 3-10 μήνες. Το κόστος της αυξητικής στήθους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως την τεχνική που θα επιλεγεί, το θεραπευτήριο, τα ενθέματα κ.ά., οι οποίοι θα συζητηθούν στην προεγχειρητική συνεδρία, αφού πρόκειται για μια πολύ εξατομικευμένη επέμβαση. Το χαμηλό κόστος, όμως, πρέπει να προβληματίσει τις ενδιαφερόμενες, διότι η έκπτωση στην ποιότητα των ενθεμάτων μπορεί να αποβεί εις βάρος της ασφάλειάς τους και της διαχρονικότητας του αποτελέσματος.

 

  Το αποτέλεσμα της αυξητικής στήθους είναι σχεδόν μόνιμο, με την προϋπόθεση ότι το βάρος θα είναι σταθερό.    

 

Συχνές ερωτήσεις για την αυξητική στήθους

 

Πότε μπορώ να σκεφτώ το ενδεχόμενο της αυξητικής στήθους;

 

Με την αυξητική στήθους διορθώνεται το μέγεθος (όχι μόνο ενός μικρού στήθους αλλά και περιπτώσεων ανισομαστίας), η πτώση και το σχήμα.  Αν κάτι απ’όλ’αυτά ή όλ’αυτά μαζί συνυπάρχουν, είστε ιδανική υποψήφια για να βιώσετε τη μετεγχειρητική ικανοποίηση που προσφέρει η αυξητική στήθους.

 

Πόσα σχήματα και είδη ενθεμάτων υπάρχουν;

 

Υπάρχουν δύο είδη ενθεμάτων, το στρογγυλό και το ανατομικό (σταγόνα). Τα στρογγυλά διακρίνονται σε μικρού, μέσου και μεγάλου βαθμού προβολή, ενώ τα ανατομικά, εκτός από τις παραπάνω προβολές, ξεχωρίζουν από το διαφορετικό ύψος, το οποίο μπορεί να είναι ίδιο με το πλάτος, μικρότερο από το πλάτος ή και μεγαλύτερο από το πλάτος. Στην επιλογή του ενθέματος, εκτός από την επιθυμία της ενδιαφερόμενης, λαμβάνονται υπόψη τόσο ο σωματότυπος όσο και το καθαυτό  υφιστάμενο στήθος: όλα αυτά θα γίνουν αντικείμενο ενδελεχούς συζήτησης κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης. Τα ενθέματα νερού και αυτά της γέλης σιλικόνης δεν χρησιμοποιούνται  πλέον.

 

Πώς θα είμαι σίγουρη και ικανοποιημένη για τη σωστή επιλογή του μεγέθους των ενθεμάτων;

 

Αφιερώνουμε πολύ χρόνο για τη διαδικασία της επιλογής, αφού είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την αυξημένη μετεγχειρητική σας ικανοποίηση. Στην πρώτη επίσκεψη βάζουμε διάφορα μεγέθη κάτω από το σουτιέν, γιατί μας ενδιαφέρει η άποψή σας. Αν σας αρέσει κάτι πολύ μεγάλο, θα πρέπει να δούμε αν το πλάτος του ενθέματος χωράει στο υφιστάμενο πλάτος των μαστών για να είναι φυσικό το αποτέλεσμα. Η επιλογή του είδους των ενθεμάτων, δηλαδή στρογγυλά ή ανατομικά (σταγόνα) με μεσαία ή μεγάλη προβολή, γίνεται ανάλογα με το πώς θέλουμε να είναι η καμπύλη του άνω πόλου, αλλά και με το πόσο χαλαρό ή σφιχτό είναι το δέρμα. Επιπλέον, στην περίπτωση των ανατομικών ενθεμάτων εξετάζουμε τα υπόλοιπα σωματομετρικά κριτήρια, για παράδειγμα ένας κορμός κοντός και με μεγάλη περίμετρο χρειάζεται ένα ένθεμα με μεγαλύτερο πλάτος και μικρότερο ύψος, ενώ ένα ψηλόλιγνο σώμα χρειάζεται ακριβώς το αντίθετο. Αφού καταλήξουμε στο μελλοντικό νούμερο του στήθους (π.χ. αύξηση από cup b σε cup d) που επιθυμείτε και από κοινού αξιολογήσουμε ότι σας ταιριάζει, σας λέμε –για να νιώθετε σίγουρη- ότι κατά τη διάρκεια της επέμβασης έχουμε τη δυνατότητα οριστικού ελέγχου με τη χρήση αποστειρωμένων μετρητών (sizers) που μιμούνται τα μόνιμα ενθέματα. Παρόλο που η συμβολή της ενδιαφερόμενης στη λήψη της απόφασης για το νέο της στήθος είναι σημαντική, κάποιες γυναίκες μετεγχειρητικά έχουν εναλλαγές συναισθημάτων, γιατί δεν μπορούν να συνηθίσουν τη νέα τους εικόνα. Αν βιώνετε κάτι ανάλογο, μην βιαστείτε και «πέσετε στην παγίδα» να θεωρήσετε ότι το αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό. Φυσικό είναι να νιώθετε έκπληξη, αφού υπήρξε μια αλλαγή στο σώμα σας –την οποία διαπιστώνετε και φορώντας τα ρούχα σας. Δώστε στο εαυτό σας λίγο χρόνο να διαχειριστεί την ανανέωση της εικόνας του και -εφόσον έχει τηρηθεί η σωστή διαδικασία επιλογής από τον πλαστικό χειρουργό και έχετε εξασφαλίσει ένα φυσικό αποτέλεσμα- άμεσα θα συνηθίσετε και πάνω απ’όλα θα απολαύσετε το νέο σας στήθος.

 

Μπορεί μια μελλοντική απώλεια βάρους να επηρεάσει το αποτέλεσμα της αυξητικής στήθους;

 

Αν μιλάμε για μικρή απώλεια βάρους δεν θα υπάρξει πρόβλημα, ενδεχομένως το στήθος σας να γίνει και πιο φυσικό. Αν, όμως, η απώλεια βάρους είναι μεγαλύτερη, είναι καλύτερα να περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθείτε στο νέο σας βάρος πριν υποβληθείτε στην επέμβαση.

 

Τι ρόλο μπορεί να παίξει μια μελλοντική εγκυμοσύνη στο αποτέλεσμα της αυξητικής στήθους;

 

Αυτό εξαρτάται από την προηγούμενη κατάσταση του μαστού. Για παράδειγμα, αν το δέρμα είναι ανελαστικό και ο μαστός μικρός, μια μελλοντική εγκυμοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη ακόμα πιο όμορφου αισθητικού αποτελέσματος. Αν, όμως, υπάρχει μια προηγούμενη χαλάρωση και επαρκές μέγεθος ενδεχόμενα να προκληθεί μια μικρή πτώση και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί μια ανόρθωση στήθους.

 

Θέλω να  υποβληθώ στην επέμβαση αλλά ανησυχώ ότι θα προκαλέσει διαγνωστικά προβλήματα στην ανίχνευση κάποιου ευρήματος μελλοντικά. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος;

 

Σήμερα, με την ψηφιακή μαστογραφία, οι διαγνωστικές δυνατότητες έχουν πολλαπλασιαστεί και αν τυχόν υπάρχει κάποιο διαγνωστικό ζήτημα συνοδές εξετάσεις, όπως η μαγνητική μαστογραφία ή το υπερηχογράφημα, δίνουν απόλυτη λύση στο πρόβλημα.

 

Μπορεί η αυξητική στήθους να προκαλέσει την εμφάνιση μελλοντικών προβλημάτων από ογκολογική άποψη;

 

Κατηγορηματικά έχει απαντηθεί από μεγάλες αναδρομικές μελέτες μεγάλων διεθνών πανεπιστημίων ότι η χρήση ενθεμάτων σιλικόνης δεν αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα ογκολογικής φύσης αλλά και για κανένα άλλο πρόβλημα ιατρικής φύσης. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι, οι υποβληθείσες σε αυξητική στήθους, επειδή είναι πιο τυπικές, σχολαστικές στον περιοδικό έλεγχο στήθους, τυχόν ευρήματα, που ούτως ή άλλως, θα εμφανίζονταν στο συγκεκριμένο μαστό –ανεξάρτητα επέμβασης- ανιχνεύονται πιο γρήγορα.

 

Τι πρέπει να κάνω πριν την επέμβασή μου;

 

Για να βοηθήσει στην ανίχνευση και καταγραφή τυχόν αλλαγών στον ιστό του στήθους, ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να σας συστήσει μια μαστογραφία ως αναφορά πριν το χειρουργείο ή σε μικρότερες ηλικίες ένα υπερηχογράφημα. Καλό είναι, επίσης, να μην είστε στις πρώτες μέρες του κύκλου, να μετριάσετε το κάπνισμα λίγες εβδομάδες πριν την επέμβαση για να συμβάλλετε στην ταχύτερη επούλωση και να αποφύγετε τη λήψη ασπιρίνης, κάποιων αντι-φλεγμονωδών φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής.

 

Θα έχω πρόβλημα στο θηλασμό;

 

Επειδή η εισαγωγή του ενθέματος δεν επηρεάζει καθόλου την «αρχιτεκτονική» του μαζικού αδένα, θεωρητικά η γυναίκα έχει τις ίδιες πιθανότητες για θηλασμό που θα είχε αν δεν είχε υποβληθεί σε αυξητική στήθους. Χάρη στις μεθόδους της σύγχρονης πλαστικής χειρουργικής, οι γυναίκες μπορούν σήμερα να απολαύσουν τόσο τα αισθητικά οφέλη που τους προσφέρει η αυξητική στήθους όσο και τα οφέλη του θηλασμού: το ένα δεν αναιρεί το άλλο.

 

Χρειάζεται η χρήση κάποιου ειδικού σουτιέν μετά την επέμβαση;

 

Η υποστήριξη του στήθους με τη χρήση ενός αθλητικού σουτιέν χωρίς μπανέλα, για έναν περίπου μήνα, θα βοηθήσει στο επιτυχημένο αισθητικό αποτέλεσμα.

 

Πότε μπορώ να έχω σεξουαλική επαφή μετά την επέμβαση;

 

Η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι λίγο υποκειμενική, αν ληφθεί υπόψη η διάθεση και τα συναισθήματα της ενδιαφερόμενης. Αν η ίδια νιώθει καλά, μπορεί και λίγες μέρες μετά από την επέμβαση, αλλά με προσοχή τον πρώτο καιρό για αποφυγή απότομων ή πιεστικών κινήσεων.

 

Υπάρχει περίπτωση τα ενθέματα στήθους να χρειαστούν αντικατάσταση;

 

Τα «σημερινής γενιάς» ενθέματα (πιστοποιημένων εταιρειών) συνοδεύονται από εγγύηση ακεραιότητας εφ’όρου ζωής.

 

Πλαστικός Χειρουργός Δρ. Άρης Νταμάγκας